ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK 2022

Fejlesztések

 

Tornyospálcai egészségház komplex korszerűsítése - TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00037 
 

 

Megvalósult a „Tornyospálcai egészségház komplex korszerűsítése” projekt

Kedvezményezett: Tornyospálca Község Önkormányzata

Projekt címe: Tornyospálcai egészségház komplex korszerűsítése

Támogatás összege: 59 861 798 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt befejezés dátuma: 2017. október 31.

 Projekt tartalma:

A projekt keretében Tornyospálca Község Önkormányzata tulajdonában álló, s általa fenntartott egészségház rekonstrukcióját, belső fejlesztését oldottuk meg, eszközbeszerzéssel együtt.

Az épületben jelenleg fogorvosi rendelő, védőnői szolgálat, rendőrség valamint család és gyermekjóléti szolgálat látja el Tornyospálca lakosságát.

Az épület irodaháznak épült a hetvenes években, komolyabb felújításra 2005-ben és 2015-ben került sor, de ez a felújítás nem volt teljeskörű. Az épület kialakítása nem felel meg a mai követelményeknek, egye területein (tető, vizesblokk) komolyabb átalakítást kíván.

2015-ben KEOP-5.7.0 pályázat keretében került sor az épület passzív energetikai korszerűsítésre (hőszigetelés, külső nyílászáró csere). 2012-ben megújuló energiaforrás felhasználására alakítottuk át az épület primer fűtési rendszerét.

Ezen fejlesztések ellenére az épület belseje, elsősorban a burkolatok és belső nyílászárók cseréje tekintetében elmaradottak, korszerűtlenek, nem, vagy csak nehezen fertőtleníthetőek. Egy régebbi irodaépületből kialakított irodaház helyiség elrendezései sem méretükben, sem logikájukban nem felelnek meg a követelményeknek.

A projekt fő célja a fenti hiányosságok orvoslása volt, új korszerű, egészségügyi, munkavédelmi, munkaegészségügyi szabályoknak megfelelő fogorvosi rendelőnek, védőnői szolgálatnak és egészségfejlesztési feladatok ellátására helyt adó épületet alakítottunk ki. Az épületkialakításon túl második cél a fogorvosi rendelőnek és a védőnői szolgálatnak megfelelő eszközökkel történő felszerelése, ellátása volt.

A fenti problémák megoldása érdekében, a fejlesztés során az épületen az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg:

Régi tetőszerkezet, héjazat bontása, kémények bontása.

Új tetőszerkezet építése, mely a babakocsi-tárolót és az új helyre helyezett rámpát is lefedi. 504 m2  cserepes lemez fedést kapott az épület.

A régi mozgáskorlátozott rámpa elbontásra került, helyette az épülethez simulva építettünk egy szabványos méretű rámpát.

A korábbi vizesblokkot teljesen újjáépítettük. Az egykori rendőrségi irodából és raktárból várótermet alakítottunk ki a fogorvosi rendelő számára.

A szolgálati mosdó megszüntetésével növeltük a védőnői helyiségek méretét,  elkülönítve a terhesgondozást, a csecsemőgondozást, valamint a nőgyógyászati helyiségeket.

A védőnői szolgálat és a fogorvosi rendelő valamennyi helyisége új, fertőtleníthető burkolatot kapott. Szintén új burkolatot kapott a közös használatú vizesblokk, valamint a folyosó.

Az épület egészségügyi alapellátásához tartozó helyiségek belső nyílászárói kicserélésre kerültek az akadálymentesítés követelményeinek megfelelően.

Az épület átalakítása következtében a kötelező alapellátási szolgáltatásokon túl egészségfejlesztési feladatok ellátása, preventív szolgáltatások fejlesztése, egészségfejlesztő programoknak helyt adó multifunkcionális helyiségek alakítottunk ki, ahol fejlesztőpedagógusnak, logopédusnak, pszichológusnak biztosítunk helyet. Mindezek fejlesztése is része a projektnek.

Az építészeti korszerűsítés mellett a technikai eszközállomány legalább olyan fontos része volt a fejlesztésnek.

A fogorvosi rendelőben új, korszerű berendezéseket szereztünk be, s állítottuk a lakosság szolgálatába. Új fogászati lézerkészülék, fogászati kezelőegység intraorális digitális röntgenkészülékkel, s egyéb kiegészítőkkel, valamint autokláv sterilizáló került beszerzésre.

A fogászati felszerelésekkel a potenciális páciensi kör is kiszélesedett.

Kapcsolódó dokumentumok.

 

 

„Tornyospálca Község Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése” KEOP-5.7.0/15-2015-0075 
 

KEOP-5.7.0/15-2015-0075

Kedvezményezett: Tornyospálca Község Önkormányzata

Projekt címe: Tornyospálca Község Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése              

Támogatás összege: 149 997 382 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt befejezés dátuma: 2015. november 30.

Projekt tartalma:

Tornyospálca középületei 1980 előtt épültek. Az épületek  hőtechnikai követelményei a mai előírásoknak nem felelnek meg. Korszerűsítésük eddig csak részben, vagy egyáltalán nem valósulhatott meg. A projekt keretében valamennyi állandóan használt középület energetikailag részben vagy egészében korszerűsödik, passzív energiahatékonysági mutatója javul.  A konkrét építészeti tevékenység az épületek külső határolóelemeinek szigetelésével történik, mely révén megfelelnek az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet előírásainak. Az energia megtakarítás költségcsökkentő tényező hatása az egyik legfőbb számszerűsíthető eredmény, de e mellett a környezeti terhelés csökkentése és a lakosság szemléletformálása további pozitív hozadék. 

A fejlesztés során Tornyospálca Község Önkormányzatának valamennyi használatban lévő, fűtött középületének passzív energetikai korszerűsítése valósul meg az épületek külső határolóelemeinek szigetelésével.

Konkrét tevékenységek: Az épületek homlokzatainak hőszigetelése polisztirol lap felragasztásával, melyet követően nemes vakolat színezést kap. A padlón eltávozó hó mennyiségét a lábazat polisztirol lapokkal történő szigetelésével csökkentjük. A mennyezet szigetelését a födémre helyezett üveggyapot-paplan terítéssel oldjuk meg. A nyílászárókat korszerű, hőszigetelt ablakokra, ajtókra cseréljük.

Az óvodai épületek esetében a nyílászárók cseréje 2010-ben megtörtént, így esetükben cseréjük nem indokolt.

A projekt elsődleges célcsoportja az épületeket napi rendszerességgel használók, benne dolgozó, tanuló, ügyintéző lakosok. Másodlagos célcsoport a település teljes lakossága, akik az épületeket alkalomszerűen látogatják.

Az Ady köz 1. szám alatt található óvodaépületben 316 m2 homlokzat, 354 m2 födém és 26 m2 lábazat szigetelése történik. Az energetikai korszerűsítés hatására évente 99,47 GJ energia megtakarítás keletkezik, mely átszámolva 346 944 Ft fűtési költségcsökkenéssel jár. A felhasznált tüzelőanyag csökkentése az üvegház hatású gázok éves kibocsátását 5,61  t-val csökkenti.

A Kossuth utca 94. szám alatt található óvodaépületben 237 m2 homlokzat, 342 m2 födém és 40 m2 lábazat szigetelése történik. Az energetikai korszerűsítés hatására évente 221,15 GJ energia megtakarítás keletkezik, mely átszámolva  771 364 Ft fűtési költségcsökkenéssel jár. A felhasznált tüzelőanyag csökkentése az üvegház hatású gázok éves kibocsátását 12,47 t-val csökkenti.

A Rákóczi utca 23. szám alatt található polgármesteri hivatal épületén 262 m2 homlokzat, 281 m2 födém és 21 m2 lábazat szigetelése történik, valamint 51 m2 nyílászáró cseréje valósul meg. Az energetikai korszerűsítés hatására évente 152,93 GJ energia megtakarítás keletkezik, mely átszámolva 533 413 Ft fűtési költségcsökkenéssel jár. A felhasznált tüzelőanyag csökkentése az üvegház hatású gázok éves kibocsátását 8,62 t-val csökkenti.

A Mándoki utca 14. szám alatt található faluházon 459 m2 homlokzat, 468 m2 födém és 23 m2 lábazat szigetelése történik, valamint 45 m2 nyílászáró cseréje valósul meg. Az energetikai korszerűsítés hatására évente 286,31GJ energia megtakarítás keletkezik, mely átszámolva 998 642 Ft fűtési költségcsökkenéssel jár. A felhasznált tüzelőanyag csökkentése az üvegház hatású gázok éves kibocsátását 16,14  t-val csökkenti.

Az Újfalusi utca 3. szám alatt található egészségház épületén 223 m2 homlokzat, 316 m2 födém és 72 m2 lábazat szigetelése történik, valamint 59 m2 nyílászáró cseréje valósul meg. Az energetikai korszerűsítés hatására évente 135,86 GJ energia megtakarítás keletkezik, mely átszámolva 473 894 Ft fűtési költségcsökkenéssel jár. A felhasznált tüzelőanyag csökkentése az üvegház hatású gázok éves kibocsátását 7,66  t-val csökkenti.

 

Kapcsolódó dokumentumok:
KÖZBESZERZÉS
Sajtóközlemény

 

Képgaléria

 

Környezettudatos Tornyospálca

Házi komposztálás Tornyospálca Község Önkormányzata szervezésében- KEOP 6.2.0/A/11-2011-0082

 

Napelemes rendszer kiépítése a Polgármesteri Hivatal épületén

Napelemekkel termelnek energiát Tornyospálcán

Támogató okirat

"Napelemes rendszer kialakítása Tornyospálca Polgármesteri Hivatalának épületén" címen nyert pályázat Támogatói Okirata 

 
"Napelemes rendszer kialakítása Tornyospálca Polgármesteri Hivatalának épületén" címen nyert pályázat Támogatói Okirata 
 
 
Támogatói Okirat
 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Környezet és Energia Operatív Energia Program Irányító Hatósága képviseletében eljáró "Energia Központ" Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a 2011. február 10-én meghírdetett " Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal" című pályázati kiírására beérkezett KEOP-4.2.0/A/11-2011-0143 azonosítószámú pályázatot elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.
 
A támogatás tárgya: 
"Napelemes rendszer kialakítása Tornyospálca Polgármesteri Hivatalának épületén"
 
A Projekt elszámolható összköltsége:   30 112 500 Ft
A támogatás összege (vissza nem térítendő):       25 595 625 Ft
A támogatás intenzitása:           85 %
 
A projekt megvalósításának kezdő időpontja:  2011. 08. 01.
A projekt megvalósításának határideje:    2011. 09. 30.

 

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

 

IKSZT (Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér)

Képgaléria

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Megnyitotta kapuit a Faluház

Újabb közösségi térrel gazdagszik településünk

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

 

Képgaléria

 

Tornyospálca iskola akadálymentesítése

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszer keretében meghirdetett „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz" elnevezésű pályázaton 29.577.366.- Ft támogatást nyert Tornyospálca Község Önkormányzata.

32.863.740 Ft-ból valósult meg a Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda Tornyospálca iskolaépületének komplex akadálymentesítése. 

Kapcsolódó dokumentumok:

Vállalkozási szerződés (Tornyospálca)

Tájékoztatás szerződés teljesítéséről

Ajánlattételi felhívás

Akadálymentesítés

Eljárás eredménye

 

Képgaléria

Tornyospálca óvoda akadálymentesítése 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszer keretében meghirdetett „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz" elnevezésű pályázaton 13.341.582- Ft támogatást nyert Tornyospálca Község Önkormányzata.

14.823.980 Ft-ból valósult meg a Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda Tornyospálca óvodaépületeinek komplex akadálymentesítése. 

 

Kapcsolódó dokumentumok: 

Összegzés rekonstrukció

Hirdetmény 2010/16565

Ajánlattételi felhívás - Óvoda

Megbízólvelek

Megbízási szerződés

 

Képgaléria

 

Mezőladány iskola akadálymentesítése

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszer keretében meghirdetett „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz" elnevezésű pályázaton 18.712.231.- Ft támogatást nyert Tornyospálca Község Önkormányzata.

A Mezőladányi Általános Iskola akadálymentesítése (ÉAOP 4.1.5-09-2009-0013) komplex módon 20.791.368 Ft-ból valósult meg.

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Ajánlattételi Felhívás 

Vállalkozási szerződés (Mezőladány)

Teljesítésről szóló tájékoztató

 

Képgaléria

 

Anarcs iskola akadálymentesítése

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszer keretében meghirdetett „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz" elnevezésű pályázaton 26.409.352.- Ft támogatást nyert Tornyospálca Község Önkormányzata.

A Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda Tornyospálca, Czóbel Minka Tagintézménye Anarcs iskola és óvodaépületének tagintézményének komplex akadálymentesítésére komplex akadálymentesítése 29.343.724 Ft-ból valósult meg.

Kapcsolódó dokumentumok:

Eljárás eredményességéről szóló szóló tájékoztató Anarcs

Akadálymentesítés Anarcs

Ajánlattételi felhívás Anarcs

 

Képgaléria

 

Étterem

 

Képgaléria

 

Játszóterek

Ady téri játszótér

Ady köz játszótér

 

Szennyvízelvezetési és Tisztítási Projekt

Ipari-logisztikai útépítés 
 

Támogatási szerződés 

2009. június 18-án Lukácsi Attila, Tornyospálca polgármestere és dr. Debreczeni Ferenc az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit  Korlátolt Felelősségű Társaság igazgatója, a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának Közreműködő Szervezetének nevében aláírta az „Ipari-logisztikai kapacitások feltárását biztosító új út építése Tornyospálcán" című kiemelt projekt támogatási szerződését. A szerződés biztosítja az új út építési költségeinek 90 százalékát -  maximum 147.232.800 Ft-ot - közösségi forrásból a beruházó, Tornyospálca Község Önkormányzat számára. 

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Ajánlattételi felhívás

Ipari út ajánlati dokumentáció

Tornyospálca applikáció

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről! Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.

Android applikáció

iOS applikáció

4642 Tornyospálca
Rákóczi utca 23.
tornyospalca@tornyospalca.hu
Telefon: +36 45 445 001
Fax: +36 45 445 001
Régi weboldal: tornyospalca.localinfo.hu/

tornyospálca-a-facebookon-kép

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00 - 12.00
Kedd: 8.00 - 12.00
Szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 12.00

Tornyospálca Önkormányzat