ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK 2022

Határozatok

58/2013.(VI.6.)

LEADER keretében pályázat benyújtásáról

57/2013.(V.6.)

A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására létrehozott társulási megállapodás felülvizsgálatáról

56/2013.(V.6.)

Az óvodai és könyvtári feladatok ellátására létrehozott társulási megállapodás felülvizsgálatára

55/2013.(V.31.)

LEADER pályázat keretében történő projektek előkészítéséről

54/2013.(V.31.)

Járdafelújításhoz történő anyagbeszerzésről

53/2013.(V.31.)

Az óvodai feladatellátás jövőbeni módjáról

52/2013.(V.31.)

Egyes szociális alapfeladatok, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás intézményi társulás keretében történő ellátásáról

7/2013. (V.31.)

Önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról

50/2013.(IV.30.)

Tornyospálca Község Önkormányzata 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladati ellátásának értékelésérő

49/2013.(IV.30.)

A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

48/2013.(IV.30.)

A Közoktatási Intézményfenntartói Társulás jövőbeni fenntartásáról

47/2013.(IV.30.)

A Szociális Intézmény-fenntartó Társulás Pap társulási megállapodás elfogadásáról

46/2013.(IV.30.)

A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

45/2013.(IV.30.)

A Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési intézményeknél a 2012. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves jelentés elfogadásáról

44/2013.(IV.30.)

Tornyospálca Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról

36/2013.(IV.17.)

Tornyospálcai Református Egyházközség kérelméről

35/2013.(IV.17.)

Közmunka keretében történő foglalkoztatásról

34/2013.(IV.17.)

Helyiségek bérbeadására, valamint közmunka gépekkel végezhető bérmunkák szolgáltatási díjainak megállapítására

33/2013.(IV.17.)

A háziorvosi és fogorvosi ügyelet további működtetésére vonatkozó szándéknyilatkozatról

32/2013.(IV.17.)

Anyagbeszerzésről

31/2013.(IV.17.)

Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételére, pályázat benyújtására

30/2013.(IV.17.)

A szociális és gyermekjóléti feladatok jövőbeni ellátásáról

2107-6/2013

Jéke község szavazókör számának, sorszámának, területi beosztásának, valamint szavazóhelyiségek címének kialakítása

2107-5/2013

Tornyospálca község szavazókör számának, sorszámának, területi beosztásának, valamint szavazóhelyiségek címének kialakítása

29/2013.(III.06.)

Vagyonhasznosítási javaslat kidolgozásáról

28/2013.(III.06.)

Közmunka program, valamint géptároló beruházáshoz anyag és eszköz beszerzésekről

27/2013.(III.06.)

Tornyospálca község településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának jóváhagyásához

26/2013.(III.06.)

A Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a cafetéria - juttatás meghatározásáról a 2013. évre

25/2013.(II.13.)

A Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadásáról

24/2013.(II.13.)

A Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásáról

23/2013.(II.13.)

Tornyospálca-Jéke közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

12/2013.(II.13.)

A Polgármester szabadságáról

11/2013.(II.13.)

Pályázatok benyújtásáról

10/2013.(II.13.)

Generál Lászlóné Tornyospálca, Szabadság utca 24. szám alatti lakos törlési engedély iránti kérelme az ingatlanára bejegyezett „elidegenítési és terhelési tilalom a beépítési kötelezettség biztosításáról

9/2013.(II.13.)

Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár 2013. évi költségvetéséről

8/2013.(II.13.)

A személyes gondoskodás körébe tartozó egyes szociális alapellátások, szakosított ellátások, gyermekjóléti alapellátások közös fenntartásáról szóló Társulási megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

7/2013.(II.13.)

A Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal és a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár közötti megállapodás jóváhagyásáról

6/2013. (II.13.)

A Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

5/2013.(II.13.)

A Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca Társulási Megállapodása módosítására

4/2013. (II.13.)

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

3/2013. (II.13.)

Saját bevételek adósságot keletkeztető ügyletek meghatározásáról

2/2013.(I.16.)

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés elfogadásáról

1/2013.(I.16.)

Pap község Önkormányzata hivatali feladatainak ellátására megállapodás kötéséről

528/2012.(XII.27.)

Tornyospálcai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata elfogadására

527/2012.(XII.27.)

Előterjesztés közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötéséről

526/2012.(XII.27.)

Tornyospálca Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala megszűntetésére

525/2012.(XII.17.)

Az Újfalusi úti épület kazánberuházás kivitelezőjének kiválasztásáról

524/2012.(XII.17.)

Az önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtásáról

494/2012.(XII.10.)

Az Újfalusi úti épület kazánberuházás kivitelezésére ajánlatok kérése

493/2012.(XII.10.)

A közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló tárgyalásról

492/2012.(XII.10.)

A polgárvédelmi társulás megszüntetéséről

491/2012.(XII.10.)

Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, a Társulást létrehozó Társulási Megállapodásának módosításáról, egységes szerkezetbe foglalásáról

490/2012.(XII.10.)

2013. január 1-jétől közösen ellátandó feladatokról

489/2012.(XII.10.)

A Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetéséről

488/2012.(XII.10.)

Élelmezési nyersanyagnorma emeléséről

487/2012.(XII.10.)

Tornyospálca Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójáról

486/2012.(XII.10.)

Az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásának helyzetéről

485/2012.(XII.10.)

A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény 2012. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról

484/2012.(XII.10.)

A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény Alapító Okirata módosításáról

483/2012.(XII.10.)

A Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca Társulási Megállapodása módosítására

482/2012.(XII.10.)

Köznevelési intézmény állam általi átvételére, az átadás-átvételi megállapodás megkötéséről

481/2012.(XII.10.)

Szociális célú tűzifa juttatásról

480/2012.(XII.10.)

Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás tárgyában érkezett ajánlatokról, a közszolgáltató kiválasztásáról

479/2012.(XII.10.)

A települési szilárd hulladék közszolgáltatási tevékenységről, valamint a települési szilárd hulladék 2013. évi közszolgáltatási díjára vonatkozó költségkalkulációról

478/2012.(XII.10.)

Tornyospálca község közrend, közbiztonságáról

474/2012.(XI.15.)

Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

473/2012.(XI.15.)

„Bio- és megújuló energiafelhasználás” startmunka mintaprogram keretében támogatással megvalósuló kazán-beruházás kivitelezésére ajánlat kérése

472/2012.(XI.15.)

Támogatással megvalósuló kazán-beruházás kivitelezőjének kiválasztásáról

471/2012.(XI.15.)

Önkormányzati tulajdonban lévő termőföld haszonbérletéről

470/2012.(XI.15.)

Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca tankönyvtámogatás iránti kérelméről

469/2012.(XI.15.)

a 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

468/2012.(XI.15.)

Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás megszervezéséről

467/2012.(XI.15)

Társulás keretében végzett szociális és belső ellenőrzési feladatok 2013-tól történő ellátására

466/2012.(XI.15)

A Mezőladány-Tornyospálca- Újkenéz Viziközmű Beruházási Társulás Társulási Megállapodása módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

465/2012.(X.24.)

Szociális célú tűzifa iránti támogatási igény benyújtásáról

464/2012.(X.24.)

Gépjármű tároló építéséhez szükséges anyag beszerzéséről

463/2012.(X.24.)

Támogatással megvalósuló kazán-beruházás kivitelezésére ajánlat kérése

460/2012.(X.11.)

Falumegújítási, fejlesztési pályázatokról

459/2012.(X.11.)

Önkormányzati tulajdonú termőföld hasznosításáról

458/2012.(X.11.)

A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról

457/2012.(X.11.)

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

456/2012.(X.11.)

Köznevelési intézmény önkormányzati működtetéséről

455/2012.(X.11.)

A járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás megkötésére

454/2012.(IX.26.)

Tornyospálca településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása - környezeti hatásvizsgálat szükségességérő

453/2012.(IX.26.)

Fogorvosi ügyeleti ellátás kistérségi fenntartásáról

452/2012.(IX.26.)

Gépjármű tároló építéséhez szükséges beszerzésről

451/2012.(IX.26.)

A tornyospálcai Bor-és Gyümölcs Szeszfőzde ingatlan bérbeadására kiírt pályázat eredményéről

448/2012.(IX.12.)

a szeszfőzde működéséről

447/2012.(IX.12.)

a helyi önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

446/2012.(VII.31.)

közterület-használati szerződés megkötése használt ruha gyűjtőkonténer elhelyezése céljából

439/2012.(VII.31.)

Ravatalozó hangosításáról

438/2012.(VII.31.)

Tornyospálca Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

437/2012.(VII.31.)

gépjárműcseréről

436/2012.(VII.31.)

gépjárműtároló építéséről

435/2012.(VII.31.)

a „Mezőladány és térsége szennyvízelvezetés és tisztítási projekt” című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0051 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról

434/2012.(VII.31.)

A Mezőladány-Tornyospálca- Újkenéz Viziközmű Beruházási Társulás Társulási Megállapodása módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

433/2012.(VII.31.)

önkormányzati ingatlanrész bérléséről

432/2012.(VII.31.)

a TÁMOP 3.3.8-12/2 kódjelű Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztésének támogatása pályázat benyújtásáról

431/2012.(VII.31.)

a TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése megnevezésű pályázatról

430/2012.(VII.31.)

a TÁMOP 6.12-11//1A azonosítószámú pályázatról

429/2012.(VII.31.)

a TAMOP-3.1.11-12/2 azonosítószámú Óvodafejlesztés megnevezésű pályázatról

428/2012.(VII.31.)

A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 2012. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről

427/2012.(VII.31.)

a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

426/2012.(VII.31.)

A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

425/2012.(VII.31.)

A két ülés közötti fontosabb eseményekről

421/2012.(VI.20.)

Aszfalt beszerzéséről

420/2012.(VI.20.)

Az Anarcs Község Önkormányzati Képviselő- testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet- tervezetéről

419/2012.(VI.20.)

Az Anarcs Község Önkormányzati Képviselő- testületének az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet- tervezetéről

418/2012.(VI.20.)

A Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Anarcs 2011. évi működéséről

417/2012.(VI.20.)

Az önkormányzat törzsvagyonát képező ivóvíz- és szennyvíz- közművek működtetése tárgyában történő bérleti- üzemeltetési szerződés megkötéséről

406/2012.(V.30.)

Intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2010.(IV.30.) rendelet módosításáról szóló rendelet- tervezet véleményezéséről

405/2012.(V.30.)

Óvoda felújítási pályázat benyújtásáról

404/2012.(V.30.)

A településrendezési terv módosításáról szóló 381/2012.(IV.18.) határozat módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

403/2012.(V.30.)

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanrész elidegenítéséről

402/2012.(V.30.)

A szeszfőzde hasznosításáról

401/2012.(V.30.)

Tornyospálca Községért Közalapítvány 2012. évi üzleti tervéről

400/2012.(V.30.)

A Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca Társulási Tanácsa tornyospálcai tagjainak 2011. évi munkájáról

399/2012.(V.30.)

A Mezőladány- Tornyospálca- Újkenéz Viziközmű Beruházási Társulás 2011. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósításáról

398/2012.(V.30.)

A Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsában 2011- évben végzett tevékenységről

397/2012.(V.30.)

A Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás-Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő- testülete által jóváhagyott- Társulási Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

396/2012.(V.30.)

Tiltott, közösségellenes magatartásokat szabályozó önkormányzati rendelet megalkotásáról

394/2012.(IV.18.)

"A Község Napja" rendezvényről

393/2012.(IV.18.)

Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

392/2012.(IV.18.)

Lovasnap meghirdetéséről

391/2012.(IV.18.)

Ingatlan bérbeadásáról

390/2012.(IV.18.)

Újfalusi Tóth Endre költő kérelméről

389/2012.(IV.18.)

Napkollektoros rendszer kiépítéséről

388/2012.(IV.18.)

Vízgazdálkodási közcélú feladatok ellátására történő közfoglalkoztatásról

387/2012.(IV.18.)

Együttműködési megállapodás Tornyospálca Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

386/2012.(IV.18.)

A Polgármesteri Hivatalnál 2011. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves jelentésről

385/2012.(IV.18.)

A szeszfőzde hasznosításáról

384/2012.(IV.18.)

Közvilágítási aktív berendezések használatára vonatkozó szerződésről

383/2012.(IV.18.)

Hűtő és pára- szagelszívó rendszer kiépítéséről

382/2012.(IV.18.)

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

381/2012.(IV.18.)

Településrendezési terv módosításáról

380/2012.(IV.18.)

Tornyospálca Községért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről

379/2012.(IV.18.)

Tornyospálca Község Önkormányzata 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékeléséről

378/2012.(IV.18.)

A gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló rendelet-tervezet véleményezésérő

377/2012.(IV.18.)

A Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca Társulási Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

376/2012.(IV.18.)

A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 2011. évi zárszámadásának véleményezéséről

374/2012.(IV.18.)

Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

373/2012.(IV.18.)

Tornyospálca Község Önkormányzata és a "Szak- Ma" Szakképző Iskola és Gimnázium közötti bérleti szerződés megkötéséről

348/2012.(III.14.)

Pályázat kiírásáról

347/2012.(III.14.)

A Start közmunkaprogram keretében történő nagy értékű eszközbeszerzésről

346/2012.(III.14.)

A Start közmunkaprogram keretében történő nagy értékű eszközbeszerzésről

345/2012.(III.14.)

Zöld Falu projektprogram megvalósításáról

344/2012.(III.14.)

Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 2012. évi költségvetésének módosításáról

343/2012(III.14.)

Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 2011. évi költségvetésének módosításáról

342/2012.(III.14.)

Ciklo Trade Kft. kérelméről

341/2012.(III.14.)

Tornyospálca Község Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervéről

340/2012.(III.14.)

Pályázati lehetőségekről

339/2012.(III.14.)

Pályázati lehetőségekről

338/2012.(III.14.)

Önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételéről

337/2012.(III.14.)

A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

336/2012.(III.14.)

Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

334/2012.(III.7.)

"Házi komposztálás Tornyospálca Község Önkormányzata Szervezésében" című, KEOP-6-2-0/A/11-2011-0082 számú projekt megvalósítására érkezett ajánlatokról

333/2012.(III.7.)

A Start közmunkaprogram keretében történő értékű eszközbeszerzésrő

332/2012.(III.7.)

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek meghatározásáról

16/2012.(II.10.)

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás személyi térítési díjának önkormányzati átvállalásáról

15/2012.(II.10.)

Védőnő határozott idejű helyettesítéséről

14/2012.(II.10.)

A Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Anarcs 2012. évi költségvetéséről

13/2012.(II.10.)

A Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Anarcs 2012. évi költségvetéséről

12/2012.(II.10.)

Rendezvények finanszírozására irányuló pályázatról

11/2012.(II.10.)

"Házi komposztálás Tornyospálca Község Önkormányzata szervezésében" című, KEOP-6-2-0/A/11-2011-0082 számú projekt megvalósítására ajánlatok bekérésére

10/2012.(II.10.)

A Start közmunkaprogram keretében történő nagy értékű eszközbeszerzésről

9/2012.(II.10.)

Tornyospálca Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésről

8/2012.(I.27.)

A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény 2012. évi költségvetésről

7/2012.(I.18.)

Kovács Miklósné jegyző 2011. évi teljesítményértékeléséről

6/2012.(I.18.)

A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározásáról

5/2012.(I.18.)

A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a cafetéria- juttatás meghatározása a 2012. évre

4/2012.(I.18.)

A közfoglalkoztatásra 2012. január 1. napját megelőzően megkötött hatósági szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók 2012. január 1. napjától érvényes garantált bérminimumának biztosításáról

3/2012.(I.18.)

A Tornyospálca Református Egyházközség Tornyospálca, Árpád tér 2-3. szám alatti, 54 hrsz-ú ingatlanon fogyatékkal élők nappali otthona és diszpécser központ kialakításához történő hozzájárulásáról

2/2012.(I.18.)

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő- testülete 2011. évi Munkatervének elfogadásáról

1/2012.(I.18.)

A két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről

244/2011(XII.19.)

Hitel visszafizetéséről

243/2011(XII.19.)

Ingatlanrész vásárlását érintő előleg kifizetéséről

242/2011(XII.19.)

A 2012. évi Közfoglalkoztatás megvalósítására indított Startmunka-program keretében benyújtott pályázatról és együttműködési megállapodások megkötéséről

241/2011(XII.19.)

A Polgármesteri Hivatal energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítése beruházás kivitelezési határidejének módosításáról

240/2011(XII.19.)

"Kisvárda Város Önkormányzati Képviselő-testületének a szociális lapszolgáltatások és szakosított ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló rendelettervezetéről"

239/2011(XII.19.)

Az egyes szociális alapfeladatok, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás intézményi társulás keretében történő ellátására megkötött, Szociális és Gyermekjóléti és egységes Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

237/2011(XII.8.)

Élelmezési nyersanyagnorma emeléséről

236/2011(XII.8.)

„Óvodaépület bővítése” közbeszerzési eljárás eredményéről

235/2011(XII.8.)

A 2012. évi települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjról

234/2011(XI.30.)

A karácsonyi csomagról

199/2011(XI.30.)

A közmeghallgatás időpontjának, helyének meghatározásáról

198/2011(XI.30.)

"A települési folyékony hulladék közszolgáltatás 2012. évi díj megállapításának előkészítéséről, a közszolgáltató által benyújtott díjkalkulációról"

197/2011(XI.30.)

A települési szilárd hulladék közszolgáltatás 2012. évi díj megállapításának előkészítéséről, a közszolgáltató által benyújtott díjkalkulációról

196/2011(XI.30.)

"Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szerkezetbe foglalásáról"

195/2011(XI.30.)

"A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről"

194/2011(XI.30.)

A község közrend, közbiztonságáról

193/2011(XI.18.)

A két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről

192/2011(XI.18.)

A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca intézmény 2011. évi III. negyedéves gazdálkodásáról

191/2011(XI.18.)

"Tornyospálca Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójának megállapításáról"

190/2011(XI.18.)

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesítéséről

189/2011(XI.18.)

Óvodaépület bővítése tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás eredményéről

188/2011(XI.02.)

"Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról"

187/2011(XI.02.)

"A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca Tagintézménye Mezőladány infrastrukturális fejlesztése közbeszerzés ajánlattételi felhívásáról"

180/2011(X.12.)

A Faluház-könyvtár ingatlan bővítéséről

179/2011(X.12.)

A 2012. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

178/2011(X.12.)

"A Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról"

177/2011(X.12.)

"A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca alapdokumentumai módosításáról"

176/2011(X.12.)

"A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca közoktatási intézmény 2011/2012. tanévre való felkészüléséről"

175/2011(X.12.)

"A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról"

174/2011(IX.14.)

"A közalkalmazotti álláshelyek megszüntetéséről szóló, a 41/2011. (III.10), a 142/2011. (VIII.03.) határozatokkal módosított 10/2011. (II.2.) Ökt. számú határozat módosításáról"

173/2011(IX.14.)

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

172/2011(IX.14.)

"„Napelemes rendszer kialakítása Tornyospálca Polgármesteri Hivatalának épületén” című beruházás megvalósításáról"

157/2011(VIII.30.)

"A "Mezőladány és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási projekt" elnevezésű KEOP projektben rögzített szennyvíz beruházással kapcsolatos döntések meghozataláról"

156/2011(VIII.30.)

„Napkollektoros rendszer kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárásról

155/2011(VIII.30.)

"Iskolai nyílászárók cseréje tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás eredményéről"

154/2011(VIII.30.)

Magántulajdonban lévő ingatlanok használatáról

153/2011(VIII.30.)

A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 2011. évi költségvetésének módosításáról

152/2011(VIII.30.)

"A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 2011. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről"

151/2011(VIII.30.)

"A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról"

150/2011(VIII.30.)

"A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 2011. évi költségvetésének módosításáról"

149/2011(VIII.30.)

Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről

142/2011(VIII.03.)

"A közalkalmazotti álláshelyek megszüntetéséről szóló, a 41/2011. (III.10) határozattal módosított 10/2011. (II.2.) Ökt. számú határozat módosításáról"

141/2011(VIII.03.)

Az augusztus 20-ai ünnepi ülés és rendezvény megtartásáról.

140/2011(VIII.03.)

"A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca tagintézménye Mezőladány, valamint a Czóbel Minka tagintézménye Anarcs fejlesztése tárgyú beruházás pénzügyi bonyolításáról szóló megállapodások módosításáról"

139/2011(VIII.03.)

"Nappali ellátást nyújtó intézmény közös fenntartására vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosításáról"

138/2011(VIII.03.)

Önkormányzati konyha pára- szagelszívó rendszerének gyártására érkezett árajánlatról

137/2011(VIII.03.)

A lezárt hulladéklerakón végzendő tereprendezési munkákról

136/2011(VIII.03.)

Ingatlancseréről

135/2011(VIII.03.)

A Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás módosításáról

133/2011(VIII.03.)

A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca infrastrukturális fejlesztése közbeszerzés ajánlattételi felhívásáról

131/2011(VIII.03.)

"A KEOP-2011.4.2.0/A kódszámú „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal”c. pályázati konstrukcióhoz eszközbeszerzésre irányuló ajánlatkérésre"

130/2011(VIII.03.)

A Védőnői Szolgálat működéséről

112/2011(VII.13.)

Szabadidős park és kispályás labdarúgópálya kiépítésére.

111/2011(VII.13.)

A Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában 2010. évben végzett tevékenységéről

110/2011(VII.13.)

A Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca Társulási Tanácsa tornyospálcai tagjainak 2010. évi munkájáról

109/2011(VII.13.)

"A 2010. évben nyújtott támogatásokról, az átadott pénzeszközök felhasználásáról tornyospálcai tagjainak 2010. évi munkájáról"

108/2011(VII.13.)

Tornyospálca Községért Közalapítvány 2010. évi működésérő

107/2011(VII.13.)

A KEOP -2011-6.1.0/A jelű pályázat beadásáról

106/2011(VII.13.)

A gyermekek átmeneti gondozása kötelező önkormányzati feladat ellátására

105/2011(VII.13.)

Tornyospálca Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról.

104/2011(VII.13.)

Tornyospálca Község Önkormányzata 2011. évi Környezetvédelmi Ütemtervének elfogadásáról

103/2011(VII.13)

Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, a két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről

102/2011.(V.31.)

Sportcélú támogatásra benyújtott pályázatok elbírálásáról

101/2011.(V.31.)

"Konyha épületében napkollektoros rendszer kialakításáról szóló határozat módosításáról"

100/2011.(V.31.)

Hitel felvételéről

99/2011.(V.31.)

A tornyospálcai 1262 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

98/2011.(V.31.)

A tornyospálcai 777. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

97/2011(V.31.)

"A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról"

96/2011(V.31)

"A Közoktatási Intézményfenntartói Társulás Tornyospálca Társulási Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról"

95/2011(V.31.)

"Ilk Község Önkormányzata közoktatási intézményfenntartói társuláshoz történő csatlakozásáról"

94/2011.(V.10.)

Konyha épületében napkollektoros rendszer kialakítására.

93/2011.(V.10.)

A 231/1507/22/13/2009. számú MVH támogatás megelőlegező hitelre készfizető kezességvállalásról

92/2011.(V.10.)

"A KEOP-2011-4.2.0 – „Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című pályázati kiírásra 20 kW teljesítményű napelemes rendszer kiépítése közbeszerzés nyertes ajánlattevő kiválasztásáról"

91/2011.(V.10.)

"Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása egyéb eszközbeszerzésre tett árajánlatok eredményéről"

90/2011.(V.10.)

"Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása elektronikus eszközbeszerzésre tett árajánlatok eredményéről"

89/2011.(V.10.)

"Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás eredményéről"

88/2011.(V.10.)

A tornyospálcai 1262 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

87/2011.(V.10.)

Önkormányzati határozatok visszavonásáról

86/2011.(V.10.)

Rászoruló gyermekek szociális nyári gyermekétkeztetéséről 2011. évben

85/2011.(V.10.)

Anarcs Községi Szociális Ellátó szolgálat 2007-2010. évekre vonatkozó pénzügyi beszámolójáról

84/2011.(V.10.)

"Tornyospálca Község Önkormányzata 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékeléséről"

83/2011.(V.10.)

A két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről

77/2011.(IV.27.)

Jogosulatlan bélyegzőhasználatról

76/2011.(IV.27.)

Szennyvízberuházás helyzetéről

75/2011.(IV.27.)

Szociális alapszolgáltatások ellátási módjairól Tornyospálca községben

74/2011.(IV.27.)

"Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról"

64/2011.(IV.13.)

Önkormányzati ingatlan felértékeléséről

63/2011.(IV.13.)

Penta Közhasznú Nonprofit Kft. kérelméről

62/2011.(IV.13.)

Sport célú előirányzat pályázati kiírásáról

61/2011.(IV.13.)

"Tornyospálca Községért Közalapítvány támogatásáról, valamint kamatmentes kölcsön nyújtásáról"

60/2011.(IV.13.)

Dr. Legény Zsolt és Szántó József személyes érintettségéről

59/2011.(IV.13.)

A közvilágítás korszerűsítéséről

58/2011.(IV.13.)

Közbeszerzési tanácsadóval állandó megbízási szerződés megkötéséről

57/2011.(IV.13.)

"Polgármesteri Hivatal energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével közbeszerzés Bíráló Bizottság tagjai megválasztásáról"

56/2011.(IV.13.)

"Polgármesteri Hivatal energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítése beruházás közbeszerzési eljárásáról"

55/2011.(IV.13.)

Az IKSZT eszközbeszerzéséről

54/2011.(IV.13.)

"Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzés Bíráló Bizottság tagjai megválasztásáról"

53/2011.(IV.13.)

"Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárásáról"

52/2011.(IV.13.)

Tornyospálca Község Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyásáról

51/2011.(IV.13.)

A Kistérségi Szociális Szolgálat Alapító Okiratáról

50/2011.(IV.13.)

"A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 2010. évi zárszámadásáról"

49/2011.(IV.13.)

"A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 2010. évi költségvetésének módosításáról"

48/2011.(IV.13.)

A két ülés közötti tárgyalásokról, eseményekről szóló polgármesteri beszámolóról

47/2011.(III.30.)

Testvér-települési kapcsolatról

46/2011.(III.30.)

Hitelszerződésekről

45/2011.(III.30.)

"A KEOP-6.2.0/A/09-11 számú kiírás tárgyában ,,Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek"" címmel pályázat benyújtásáról és az önerő biztosításáról"

44/2011.(III.30.)

"231/1507/13/2009. számú MVH támogatás megelőlegező hitelre készfizető kezességvállalásról"

43/2011.(III.30.)

"231/1507/13/2009. számú MVH támogatás megelőlegező hitelre készfizető kezességvállalásról"

42/2011.(III.30.)

"A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca infrastrukturális fejlesztése tárgyában pályázat benyújtásáról és az önerő biztosításáról"

41/2011.(III.10.)

A 10/2011. (II.2.) Ökt. számú határozat módosításáról

34/2011.(III.10.)

A KEOP- 2011-6.2.0/A jelű pályázat beadásáról

33/2011.(III.10.)

Védőnő kinevezéséről

32/2011.(III.10.)

Társberuházói megállapodás megkötéséről

31/2011.(III.10.)

Önkormányzati ingatlanok értékesítéséről és a szükséges döntések meghozataláról

23/2011.(II.15.)

Szociális Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosításáról.

22/2011.(II.15.)

Önkormányzati ingatlan felértékeléséről

21/2011.(II.15.)

Önkormányzati ingatlanok értékesítéséről és a szükséges döntések meghozatalár

20/2011.(II.15.)

"Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet átdolgozásáról"

19/2011.(II.15.)

"A lejárt határidejű határozatokról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről."

18/2011.(II.03.)

Villamos energia kedvezőbb áron való megvásárlásáról

17/2011.(II.03.)

A tornyospálcai 54 hrsz-ú ingatlan felértékeléséről

16/2011.(II.03.)

A tornyospálcai 760 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról

15/2011.(II.03.)

A tornyospálcai 1262 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról

14/2011.(II.03.)

Kovács Miklósné jegyző 2010. évi teljesítményértékeléséről

13/2011.(II.03.)

Élelmezési nyersanyagnorma emeléséről

12/2011.(II.03.)

Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatására irányuló pályázatról

11/2011.(II.03.)

Közalkalmazotti kinevezésről

10/2011.(II.03.)

Közalkalmazotti álláshelyek megszüntetéséről

9/2011.(II.03.)

A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a cafetéria – juttatás meghatározásáról 2011. évre

8/2011.(II.03.)

"A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény Alapító Okirata módosítására és egységes szerkezetbe foglalásáról"

7/2011.(II.03.)

"A Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca 2011. évi költségvetésének véleményezéséről"

6/2011.(II.03.)

"Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének elfogadásáról"

4/2011.(I.14.)

"Az „Élelmiszerbank adományosztási együttműködés 2011” címmel meghirdetett pályázatról"

3/2011.(I.14.)

A 2011. évi iskolatej programban való részvételről

2/2011.(I.14.)

"A TIOP 1.1.1-07/1 azonosító számú projekt „Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése” tárgyú közbeszerzés tekintetében az ajánlattevő kiválasztásáról"

1/2011.(I.14.)

A 2011. évi közfoglalkoztatásról

Tornyospálca applikáció

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről! Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.

Android applikáció

iOS applikáció

4642 Tornyospálca
Rákóczi utca 23.
tornyospalca@tornyospalca.hu
Telefon: +36 45 445 001
Fax: +36 45 445 001
Régi weboldal: tornyospalca.localinfo.hu/

tornyospálca-a-facebookon-kép

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00 - 12.00
Kedd: 8.00 - 12.00
Szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 12.00

Tornyospálca Önkormányzat