ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK 2022

Helyi termelői piac kialakítása Tornyospálca településen

A piac területén fedett elárusító helyek kialakítása, egy központi épületben, mely építése a projekt fő célja. Az épületben kapnak helyet a kiszolgálóhelyiségek is.

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívásra, Tornyospálca Községért Közalapítvány, mint támogatást igénylő 1860318854 iratazonosító számon támogatási kérelmet nyújtott be.

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága a támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak ítélte.

A Támogatói Okirat egy esetben került módosításra a projektmegvalósítás kezdőidőpontját, illetve a projekt fizikai megvalósításának tervezett napját illetően.

A Támogatói Okirat kézhezvételét követően elkezdtük a projekt megvalósítását. Beszerzési eljárás keretében került kiválasztásra a tervező, műszaki ellenőr és nyilvánosság biztosító személy, szervezet. Minden beszerzés esetében a legalacsonyabb ár volt a kiválasztási szempont.

A részletes tervdokumentáció elkészültét követ 2019. július 11-én került sor a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítására.

A beérkezett ajánlatok alapján 2019. augusztus 23-én aláírásra került a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés, majd 2019. szeptember 3-án, a munkaterület átadásával elkezdődött az érdemi munka.

Az építési munkálatok a viszonylag kedvező időjárási körülmények miatt ütemesen, a tervezettől jobban haladt, ugyanakkor a megfelelő egyedileg gyártott alapanyagok beszerzése akadályokba ütközött. Késedelmet okozott a közegészségügyi járványhelyzet, illetve annak következményei, amikor is megfelelő számú szakember és dolgozó nem állt rendelkezésre. A vis maior helyzetet a kivitelező jelezte.

Kivitelezés során elbontásra került a korábbi építmények. Méretezett pontalapokra épült az egyedi faszerkezetű épület. A teljes egészében fából épült épület megvalósítása komoly szakértelmet és speciális gépek használatát igényelte.

Az épület a terveknek megfelelően épült meg. A parkolók, utak építésénél az adottságokhoz igazodó változtatásokat végeztünk, de sem a felhasznált anyagok mennyisége, sem a megvalósítási hely (telekhatáron belül) nem változott.

Az épületen 1 KVA-os napelem került felhelyezésre, mely biztosítja a téliesített mellékhelyiségek temperáló fűtéséhez szükséges energiát.

Az építés során műszaki ellenőrt alkalmaztunk, aki figyelemmel kísérte a kivitelezést mennyiségi és minőségi alapon.

A projekt nyilvánossági feladatai maradéktalanul végre lettek hajtva.

Összességében a támogatási kérelemben szereplő valamennyi tevékenységet – a kérelemnek megfelelően – megvalósítottunk.

 

A projekt keretében a legszükségesebb beruházásokat hajtottuk végre.

A projekt keretében összesen 59 168 400 Ft költség merült fel, melyből 58 723 525 Ft a támogatási okirat alapján elszámolhatónak minősül. A Támogatási okiratban meghatározott 49 999 992 Ft maximális támogatási összeggel szemben, a tételek alapján számított támogatás összege 49 914 997 Ft.

A fennmaradó 84 995 forintot, valamint a kötelező önrészt, összesen 9 253 403 Ft-ot a kedvezményezett saját forrásból biztosította.

Költségek:

Előkészítő költségek:

  Tervdokumentáció elkészítése: 2 183 675 Ft

Beruházási költségek:

  Kivitelezés, eszközbeszerzés: 55 968 905 Ft

  Műszaki ellenőrzés: 508 000 Ft

Egyéb költségek:

  Nyilvánosság biztosítása: 63 400 Ft

A fenti költségek közül a Támogatói okiratban elismert tételek elszámolását kezdeményeztük, de a támogatási kérelemben megjelölt valamennyi (támogatott, nem támogatott) tevékenységet megvalósítottuk.

A projektben keletkezett költségek kiegyenlítése határidőben megtörtént. A projekt együtemű elszámolású. Előleg lehívására nem került sor, valamennyi költséget a kedvezményezett előfinanszírozta.

A teljes beruházást egy kifizetési kérelemmel számoljuk el, mely kifizetési kérelem 2020. június 15-én benyújtásra került.

Tornyospálca applikáció

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről! Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.

Android applikáció

iOS applikáció

4642 Tornyospálca
Rákóczi utca 23.
tornyospalca@tornyospalca.hu
Telefon: +36 45 445 001
Fax: +36 45 445 001
Régi weboldal: tornyospalca.localinfo.hu/

tornyospálca-a-facebookon-kép

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00 - 12.00
Kedd: 8.00 - 12.00
Szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 12.00

Tornyospálca Önkormányzat