ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK 2022

„Ipari-logisztikai kapacitások feltárását biztosító új út építése Tornyospálcán

Tornyospálca Község Önkormányzat egy kihasználatlan logisztikai, ipari potenciállal rendelkező terület gazdasági feltárása érdekében egy 1594 m hosszú, 6 m burkolatszélességű új szilárd burkolatú utat épített. A kérdéses terület széles és normál nyomtávú vasút-vonallal volt érintett, viszont a megfelelő vasút-közútkapcsolat hiányzott. Az új út a lakott területek elkerülésével köti össze a vasúti átrakó környezetét a 4111. számú állami közúttal. A korábbi 23 ha-os logisztika területen túl újabb, mintegy 140 ha terület ipari, logisztikai felhasználását teszi lehetővé, mely Tornyospálca és térsége gazdasági fejlődésének alapját jelenti. A terv szerint 163 592 800 Ft-os beruházás 90 %-os  támogatásban részesült az Észak-Alföldi Operatív Program keretén belül.

Az „Ipari-logisztikai kapacitások feltárását biztosító új út építése Tornyospálcán” című projekt több éves múltra tekint vissza, ezért előkészítő munkák során jogerős építési engedélyes tervdokumentációval, illetve kiviteli tervekkel rendelkeztünk. Az ÉAOP-2009-1.1.1/C pályázati kiírásra benyújtott pályázati dokumentáció elkészítésekor az építési engedély hosszabbítása vált szükségessé, mely a jogszabályi változások miatt új szakhatósági engedélyek, tervek beszerzését írta elő, melyek költségeit előre ne lehetett pontosan tervezni.

A Támogatási Szerződés megkötését követően a közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra a kivitelező. Az ajánlattételi felhívás meg-jelenését a Közbeszerzési Értesítő szerkesztői késleltették, mely hatással volt a tervezett kezdési időpontra is. A nyílt közbeszerzési eljáráson egy ajánlattévő vett részt, mely érvényes ajánlatot tett.

Az épített új út nyomvonala, illetve mérete szükségessé tette a Kedvezményezett tulajdonában álló földterület szélesítését a szomszédos ingatlanokból történő telekrendezéssel, melyhez adásvétellel lett megoldva a tulajdonjog átruházása.

A kivitelező az ütemterv rávonatkozó részét, a későbbi kezdés ellenére tartani tudta. A humuszmentési munkálatokkal párhuzamosan megtörténtek a közművek kiváltásai. A földkitermelés és tükörkészítés során a munkálatokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatóságának munkatársai felfüggesztették, s előzetes feltárást írtak elő. A nyilvánvalóan nem leletmentési célú tevékenységük előre nem tervezhető költségnövekedést okozott. A tükörkivágás során két szakaszon az altalaj szerkezetét a kivitelező nem tartotta megfelelőnek,ezért 2x75 m-es szakaszon teljes talajcserét hajtottak végre.

Az út zúzottkő alapját 7,47 m szélességben, 20 cm vastagságban terítették le 0-55-ös frakció méretű kővel.

A tömörített alapra három rétegben (5+1cm AC-16 alapréteg, 4 cm AC-11 kötőréteg, AC-11 kopóréteg) terítettek aszfaltréteget 6,74; 6,64; 6,56 m szélességben.

Közmű és rézsűburkolatok készítése során a terepviszonyok és a kisajátítási határ miatt a tervezettől eltérően rézsű megerősítésekre volt szükség Fűtex geotextíliával.

Az útpálya tartozékok készítése során az előírt burkolati jelek felfestése, valamint jelzőtáblák, egyéb eszközök elhelyezése történt meg.

A projektmenedzseri tevékenységet a Kedvezményezett képviselője végezte, végzi külön díjazás nélkül. A projekt várható befejezése elhúzódott ezért a projektmenedzseri tevékenység időben kitolódott.

A nyilvánosság biztosítása keretében a Kedvezményezett honlapján az előírt tájékoztatáson túl folyamatosan közzétettük a megvalósulás folyamatait.

Az előírt A típusú hirdetőtáblát, és a D típusú emlékeztető táblát elhelyeztük. A projekt főbb fázisairól tájékoztattuk az MTI sajtószolgálatát, biztosítva ezzel az országos és regionális sajtó számára az információ elérését. A helyi sajtóban tájékoztató jelent meg a lakosság számára. Az ünnepélyes projektzáró rendezvény, az út ünnepélyes átadásával egyidejűleg történt. A miniszterelnöki avató országos sajtónyilvánosságot kapott, a sajtótájékoztatót a Miniszterelnöki Hivatal szakembereinek javaslatának megfelelően került megszervezésre.

Az út jogerős használatbavételi engedélyének kiadása 2010. február 25-én történt.

Tornyospálca applikáció

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről! Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.

Android applikáció

iOS applikáció

4642 Tornyospálca
Rákóczi utca 23.
tornyospalca@tornyospalca.hu
Telefon: +36 45 445 001
Fax: +36 45 445 001
Régi weboldal: tornyospalca.localinfo.hu/

tornyospálca-a-facebookon-kép

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00 - 12.00
Kedd: 8.00 - 12.00
Szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 12.00

Tornyospálca Önkormányzat