Adatvédelmi tájékoztató

 

Adatkezelési tájékoztató a tornyospalca.hu oldal látogatói számára a személyes adataik kezeléséről

 

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy lefektesse azokat az elveket, szabályokat, amelyek meghatározzák a tornyospalca.hu oldal Adatkezelőjének adatkezelői tevékenységét, valamint tájékoztatást adjanak az oldal látogatóinak személyes adataik kezelésének módjáról, feltételeiről, a személyes adatokkal érintettek jogairól, annak gyakorlásának módjáról.

A tornyospalca.hu oldal Adatkezelője: Tornyospálca Község Önkormányzata, székhely: 4642, Tornyospálca, Rákóczi utca 23., adószám: 15732028215 képviselője: Lukácsi Attila László polgármester, telefonszám: +36 45/445-001, e-mail cím: info@tornyospalca.hu Web cím: www.tornyospalca.hu

A tornyospalca.hu oldallal kapcsolatos személyes adatkezelés kialakításánál Adatkezelő a következő jogszabályokat vette figyelembe: elsődlegesen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/ EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR), valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az ágazati törvények.

A személyes adatok kezelését Adatkezelő a következő alapelvekre figyelemmel végzi: az adatkezelésnek jogszerűnek, tisztességesnek, valamint átláthatónak kell lennie. Az adatkezelés csak meghatározott célból történhet. Adatkezelő figyelembe veszi az adattakarékosság, a pontosság, valamint a korlátozott tárolhatóság elvét. Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja a személyes adatok biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

A tornyospalca.hu oldallal kapcsolatban az adatkezelő nevében adatfeldolgozási műveleteket  végez a honlap és benne a Smart önkormányzat funkciók karbantartójaként, fejlesztőjeként és tárhelyszolgáltatóként a SMAPP Támogató és Szolgáltató Kft., adószám: 26291226-2-09, székhely: 4032, Debrecen, Békessy Béla u. 9.C épület 3/10., ügyvezető: Vojtkó Ferenc, Web cím: www.smatronkormanyzat.hu, telefonszám:  +36 20/5774182,    e-mail cím: info@smartonkormanyzat.hu

I. Adatkezelő tevékenysége a honlap látogatói személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

I.1. A honlap Smart önkormányzat funkciói (regisztráció, bejelentkezés, kérdőív,  formanyomtatványok) során megvalósuló adatkezelés

Adatkezelő a tornyospalca.hu honlapon biztosítja a Smart önkormányzat funkcióinak használatát. A funkciók használatához regisztrációra, majd ezt követően minden alkalommal belépésre van szükség. A funkciók használatára 18 éven felüli felhasználók regisztrálhatnak. A regisztrációhoz, valamint a belépéshez szükséges személyes adatok kezelését Adatkezelő a Smart Önkormányzat adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint végzi. Az adatkezelési tájékoztató innen érhető el.

I.2. A honlap sütiket (cookie) használ a következő szabályok szerint

 

A tornyospalca.hu honlap úgynevezett sütiket használ. A sütik nyomon követik a weboldalon végzett tevékenységet, és segítik a releváns ajánlatok, hirdetések megjelenítését.

 

I.2.1. Mi is az a süti (cookie)?

 

A tornyospalca.hu honlap látogatása során, egy úgynevezett cookie (süti), kisméretű adatcsomag kerül a látogató számítógépére, informatikai eszközére. Egyes sütik elengedhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez, míg mások információkat gyűjtenek, statisztikákat készítenek az oldal használatával kapcsolatban, megint mások releváns hirdetések megjelenítéséért felelnek.

Néhány süti csak átmeneti, hiszen a böngésző bezárásával már törlődnek is, de vannak olyanok is, amelyek hosszabb ideig a látogató számítógépén maradnak.

 

I.2.2. Általában milyen sütikkel találkozhatunk?

 

Alapműködést segítő sütik vagy más néven munkamenet sütik:

Ezek a sütik biztosítják általában egy weboldal megfelelő működését, nélkülük a weboldal zökkenőmentes használata nem valósítható meg. A munkamenet sütik a böngészés időtartama alatt dolgoznak, a böngésző bezárását követően törlődnek. Ide tartozik például a sütik elfogadásának státusza, a bejelentkezés módjának megjegyzése. Ezen sütik alkalmazásához nem szükséges a látogató hozzájárulása.

 

Statisztikai célú sütik:

Ezek a sütik adnak információt arról, hogyan használják a látogatók a weboldalakat. A szerzett információkat fel lehet használni a weboldal fejlesztéséhez, valamint a látogatók számára biztosított élmények javítására. Ezek a sütik olyan információt gyűjtenek, mint például, hogy mely oldalakat nézték meg a látogatók, ott mennyi időt töltöttek el. A látogató hozzájárulása nélkül ezeket a sütiket nem lehet alkalmazni.

 

Hirdetési vagy marketing sütik:

Ezeket a sütiket azért alkalmazzák, hogy a látogatót érdeklő hirdetéseket tudják megjelentetni. Olyan információt gyűjtenek, mint például, melyik árut nézte meg a látogató. Ezeket a sütiket sem alkalmazzák a látogató hozzájárulása nélkül.

 

Amennyiben azonban a látogató hozzájárulását adta a sütik alkalmazásához, a hatásosabb marketing kommunikációhoz felhasználják a sütik által gyűjtött adatokat.

A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét.

 

A sütik közül a munkamenet sütik ideiglenesen aktiválódnak, amint a látogató a böngészőt bezárja, minden ilyen típusú süti törlődik. Vannak azonban állandó sütik, amelyek a látogató eszközén maradnak, akkor aktiválódnak, amikor meglátogatja a weboldalt. A weboldal fejlesztője saját sütiket is alkalmaz, amelyeket a weboldal maga hoz létre, és vannak sütik, amelyeket egy harmadik fél helyez el.

 

I.2.3. A tornyospalca.hu honlapon használt sütik

 

  1. munkamenet sütik

A használat célja a honlap megfelelő működésének biztosítása és az engedély tárolásának lehetősége.

Jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv (Elkertv) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés

A süti tárolásának időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak és az engedély tárolásának lehetősége (1 év)

A kezelt adatkör (a süti megnevezése): -PHPSESSID

  1. Használatot elősegítő sütik

A használat célja a felhasználói élmény növelése, a honlap használhatóságának kényelmesebbé tétele, és az engedély tárolásának lehetősége.

Jogalapja: a felhasználó hozzájárulása

A süti tárolásának időtartama: 1 év

A kezelt adatkör (a süti megnevezése): -smartcookie

  1. Böngésző felhasználókat megkülönböztető, azonosító sütik

A használat célja a böngészéshez használt eszköz és a böngészőt jelölő egyedi azonosító létrehozása, és az engedély tárolásának lehetősége.

A kezelt adatkör (a sütik megnevezése) és a tárolás időtartama:

-facebook.com-dpr                                        2 hónap

-facebook.com-locale                                    1 hét

-facebook.com-datr                                       1 év

-facebook.com-fr                                           3 hónap

-facebook.com-sb                                          2 év

 

A munkamenet sütik alkalmazásához nem szükséges a felhasználó hozzájárulása. Ugyanakkor a használatot elősegítő, illetve a böngésző felhasználókat megkülönböztető, azonosító sütik alkalmazása előtt Adatkezelő kéri a felhasználó engedélyét, hozzájárulását. A sütik csak a hozzájárulást követően lesznek aktívak.

A felhasználó a honlapon felugró ablakban egyszerre az összes süti alkalmazhatóságát is engedélyezheti, ugyanakkor lehetősége van a célonként csoportosított sütik elfogadására, illetve elutasítására is.

A felhasználó az egyszer már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de a visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

 

I.2.4. Hogyan tudja általában a számítógépén ellenőrizni és kikapcsolni, beállítani a sütiket?

 

Amikor látogatást tett a weboldalon, felugró ablakban tájékoztattuk arról, hogy az oldal cookie-kat, sütiket használ, amelyeket hozzájárulásával azonnal aktiválni is tud. Amennyiben az összes süti alkalmazását megtiltja, tehát nem ad hozzájárulást, úgy a sütik nem aktiválódnak. Ugyanakkor lehetősége van arra is, hogy egyenként válogassa meg, mely sütik alkalmazását engedélyezi és melyikét nem. Ezt a következő módon teheti meg:

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként elfogadja a sütiket, ezeket a felhasználó azonban bármikor megváltoztathatja. Így lehet megakadályozni az automatikus elfogadást. A felhasználó tehát önállóan dönthet az alkalmazásuk engedélyezéséről.

Ugyanakkor arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy a sütik elutasításakor előfordulhat, hogy nem tudja a weboldal azt az élményt nyújtani, amit szeretnénk, illetve előfordulhat, hogy a weboldal az ideálistól eltérően fog működni.

 

A leggyakrabban használt böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

 

 

Az egyes sütiket általában a weboldal vagy harmadik fél helyezi el. A harmadik fél valamilyen külső szolgáltató lehet.

   

A harmadik fél által kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók, melyekről itt tájékozódhat:

 

 

I.2.5. A személyes adatok védelme: Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében meghozza a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, melyeket rendszeresen felül is vizsgál, ahogy a belső szabályaik megalkotásával és alkalmazásával is a személyes adatokat védi. E szabályok, intézkedések biztosítják, hogy az adatok ne semmisüljenek meg, jogosulatlan kézbe ne kerüljenek, azokat jogosulatlanul ne lehessen megváltoztatni, felhasználni, megsemmisíteni, törölni, továbbítani, módosítani, nyilvánosságra hozni. Belső szabályaik szerint csak azoknak biztosítanak a személyes adatokhoz hozzáférést, akiknek a munkájuk végzéséhez, az adatkezelés céljának megvalósításához feltétlenül szükséges, de ügyelnek az adatok hitelességére és változatlanságának megtartására. Adatkezelő az informatikai alapú adattárolás során jelszóval, meghatározott jogosultságokkal, rendszeresen frissített vírusvédelemmel, biztonsági mentéssel védi az adatokat. Mindezt úgy, hogy folyamatosan figyeli a technikai, szervezési újdonságokat és a megfelelőket beépíti a védelmi szintük biztosítása érdekében. Ezen tevékenysége során Adatkezelő együttműködik az Adatfeldolgozóval. Adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésének során biztosítja az Adatkezelő által elvárt biztonsági szintet.

 

II. Adatkezelő eljárása, ha a megadott, kezelt személyes adatok sérülnének

Adatvédelmi incidens minden olyan esemény bekövetkezte, amikor a biztonság sérül. Akkor történik, ha a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adat véletlenül, vagy jogellenes módon megsemmisül, megváltozik, elvész, jogosulatlanul nyilvánosságra jut, jogosulatlan személy fér hozzá. Ilyen esemény esetében, haladéktalanul, de legalább az eseményről való tudomásszerzést követő 72 órán belül Adatkezelő bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban: NAIH). Ezt a bejelentést nem kell megtenni, ha Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az incidens valószínűen nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. További teendő az Érintettek tájékoztatása (a honlapon keresztül is), melyet szintén indokolatlan késedelem nélkül kell megtenni. Kivétel az az eset, ha az incidens káros hatásait Adatkezelő sikeresen megakadályozza. Az incidenseket, a NAIH tájékoztatásától függetlenül Adatkezelő nyilvántartásba veszi.

III. Milyen jogai vannak az Érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatban:

III.1. Joga van a tájékoztatáshoz

Adatkezelőnek tájékoztatnia kell az Érintetteket legalább arról, hogy ki az adatkezelő, mi az adatok kezelésének célja, jogalapja, kik a címzettek, történik-e és kinek adattovábbítás, valamint egyéb kiegészítő információkat is meg kell adni. E tájékoztató is e célt szolgálja.

III.2. Élhet hozzáférési jogával

Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen és kapjon arról, folyamatban van-e Adatkezelőnél személyes adatkezelés. Hozzáférhet a következő információkhoz: mi az adatkezelés célja, jogalapja, mely személyes adatokat kezelnek, kik a címzettek (például az adatfeldolgozók), mennyi ideig kezelik az adatokat, melyek az érintettek jogai, van-e adattovábbítás, melyek a garanciái, van-e automatizált döntéshozatal, profilalkotás. Érintettet megilleti a másolat kérésének lehetősége. Ennek részleteiről kérésre Adatkezelő tájékoztatást ad.

III.3. Hozzájárulását visszavonhatja

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

III.4. Adatait helyesbítheti, kiegészítheti

Érintett kérheti és Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintettre vonatkozó pontatlan adatokat. Amennyiben Érintettként azt észleli, hogy az adatai hiányosak – kiegészítő nyilatkozat útján – kérheti azok kiegészítését.

III.5. Élhet a törléshez (elfeledtetéshez) való jogával

Érintett jogosult arra, hogy kérje személyes adatai törlését, ha a következőkben felsoroltak valamelyike fennáll. Ezt indokolatlan késedelem nélkül kell Adatkezelőnek megtennie. Az okok: 1. a személyes adatokra már Adatkezelőnek nincs szüksége, 2. Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre, 3. az Érintett adatait Adatkezelő jogellenesen kezelte vagy 4. jogi kötelezettsége törölni az adatokat. Kérését csak akkor nem tudja Adatkezelő teljesíteni, ha: 1. az Érintett adatai a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükségesek, 2. jogi kötelezettség teljesítése, illetve 3. közérdekből szükségesek, továbbá 4. jogi igények előterjesztéséhez, védelméhez, valamint 5. statisztikai célból szükségesek.

III.6. Korlátozhatja az adatkezelést

Érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a következő okok egyike fennáll: 1. Érintett vitatja az adatai pontosságát, a korlátozás ekkor addig áll fenn, amíg Adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát, 2. az adatkezelés jogellenes, de Érintett ellenzi az adatok törlését, kéri azok korlátozását, 3. jogi igények előterjesztéséhez szüksége van Érintettnek az adatokra, bár Adatkezelőnek már nincsen szüksége rájuk, 4. Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben arra az időre korlátozza Adatkezelő az adatkezelést, amíg meg nem állapítja, hogy kinek élveznek az érdekei elsőbbséget. A korlátozás ideje alatt az adatokat tárolják, más tevékenységet Adatkezelő nem végez. Kivételt képeznek: ha 1. Érintett hozzájárul, vagy 2. jogi igények előterjesztéséhez szükséges, 3. természetes vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében szükséges, 4. fontos közérdekből kell kezelni. Ha ezek valamelyike miatt Adatkezelőnek fel kell oldania a korlátozást, arról előzetesen tájékoztatja az Érintettet.

III.7. Tiltakozhat az adatkezelés ellen

Amennyiben Érintett adatait az Adatkezelő a jogos érdeke alapján vagy közérdekből kezeli, az ilyen adatkezelés ellen saját helyzetével kapcsolatos okból az Érintett tiltakozhat. Ebben az esetben Érintett adatait nem kezelik tovább. Kivéve: ha az Adatkezelő bizonyítani tudja jogos érdeke elsőbbségét, vagy jogi igényei előterjesztéséhez van az adatokra szüksége.

III.8. Joga van adatai hordozhatóságához

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, és az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Érintett jogosult arra is, hogy ezen adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. E jog azonban nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát. E jog nem alkalmazható, ha az adatkezelés közérdekű vagy adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

III.9. Az egyedi ügyekben automatizált döntéshozatallal hozott döntésekkel kapcsolatos jogok, beleértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá, az olyan döntés hatálya, amelyet kizárólag automatizált adatkezeléssel hoztak, ideértve a profilalkotást is. Ha rá nézve a döntés joghatással bírna, vagy jelentősen érintené.

IV. Hogyan tudja az Érintett e jogait érvényesíteni

Amennyiben Érintett úgy dönt, hogy az előbbiekben felsorolt jogai valamelyikével élni kíván, kérelmével keresse az Adatkezelőt. Kérelmét írásban személyesen is átadhatja azt Adatkezelő székhelyén a 4642 Tornyospálca, Rákóczi u. 23. címen, megküldheti postai levélben ugyanerre a címre címezve levelét, vagy elektronikus módon az adatvedelem@tornyospalca.hu email címre küldve a kérelmét. A kérelem megválaszolása előtt Adatkezelőnek azonosítania kell az Érintettet, ezért Érintettnek a kérelemben mindenképpen meg kell adnia személyazonosító adatait és levelezési címét. Amennyiben Adatkezelő úgy értékeli, hogy Érintett személyazonosságával kapcsolatban kétségei vannak, egyéb azonosító adatokat is bekérhet a kérelmezőtől. A válaszát, intézkedését Adatkezelő díjmentesen biztosítja, kivéve, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy ismétlődő jellegű, túlzó. Ekkor észszerű összegű díjat számolhat fel, de az intézkedést meg is tagadhatja. Intézkedését Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül megteszi. Szükség esetén ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja, erről egy hónapon belül az ok megjelölése mellett tájékoztatja az Érintettet.

Ha az Érintett személyes adatait Adatkezelő nem kezeli biztonságosan vagy jogszerűtlen az adatkezelés és ezzel Érintettnek vagy más személynek Adatkezelő kárt okoz, Érintett jogosult Adatkezelővel szemben azt érvényesíteni. Amennyiben az adatkezeléssel az Érintett személyiségi jogai sérültek, jogosult sérelemdíjat érvényesíteni. Adatkezelő mentesül a sérelemdíj vagy a kártérítés alól, ha Érintett azt szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával okozta. Mentesül akkor is, ha Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogainak sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Kihez fordulhat az Érintett jogai érvényesítése érdekében: Amennyiben Érintett úgy érzi, hogy személyes adatait Adatkezelő jogszerűtlenül kezelte, e tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségeken elsősorban Adatkezelőt keresse meg, annak érdekében, hogy felvetéseit megvizsgálhassák és segíthessenek a megoldásban. Természetesen Érintettnek joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni, valamint bírósághoz is fordulhat, amely az Érintett lakóhelye, tartózkodási helye szerinti Törvényszék vagy az Adatkezelő székhelye szerinti Törvényszék lehet.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetőségei:
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
+36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838
Honlap: www.naih.hu

 

Kérjük, hogy amennyiben akár a jelen tájékoztatóval kapcsolatban, vagy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban kérdése, problémája merül fel, a tájékoztatóban jelzett bármely kommunikációs csatornán keresztül vegye fel Adatkezelővel a kapcsolatot.

 

 

2021. 07.                                                                    Adatkezelő képviselője

                                                                                   Lukácsi Attila László polgármester

 

                                                          

Tornyospálca applikáció

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről! Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.

Android applikáció

iOS applikáció

4642 Tornyospálca
Rákóczi utca 23.
tornyospalca@tornyospalca.hu
Telefon: +36 45 445 001
Fax: +36 45 445 001
Régi weboldal: tornyospalca.localinfo.hu/

tornyospálca-a-facebookon-kép

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00 - 12.00
Kedd: 8.00 - 12.00
Szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 12.00

Tornyospálca Önkormányzat