Önkormányzati választás 2019.

Határozat védőkörzet létrehozásáról

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága

4403 Nyíregyháza, Kelet u.1.

06/42/451-200; Fax:06/42/451-221

Email: szabolcs_megye@oai.hu Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javasriptet


 

Iktsz.: 24.1/00783/0001/2010
Tárgy: Védőkörzet elrendelése nyulak vérzéses betegsége miatt
Ügyintéző: Dr. HortobágyiHATÁROZAT

Nyulak vérzéses betegsége megállapítása miatt

Záhony, Zsurk, Tiszaszentmárton, Tiszabezdéd, Mándok, Eperjeske, Tiszamogyorós, Tornyospálca, Újkenéz, Tiszakerecseny, Mátyus, Mezőladány, Benk települések közigazgatási területére

védőkörzetet

rendelek el.

A védőkörzettel kapcsolatos előírások:

A védőkörzeten belül a nyúlszállítás és nyúlkihelyezés tilos. A vágási súlyt elért nyulak előzetes (átvételt megelőző tizenkét órán belüli) kedvező eredményű hatósági állatorvosi vizsgálatot követően szállíthatók ki vágóhídra.

A védőkörzet nem fertőzött községeiből csak az igazgatóság engedélyével szabad a megállapított fertőző betegség iránt fogékony állatokat, ilyen állatok nyers termékeit, növényi és állati eredetű takarmányt vagy fertőzés terjesztésére alkalmas tárgyat kivinni, ilyen állatokat, állatok nyes termékeit a védőkörzeti területre bevinni.

A védőkörzet alá eső terület házinyúl állományait a nyulak vérzéses betegsége szempontjából a tulajdonos költségére immunizáltatni kell az illetékes magán állatorvossal. A nyúlállományokban tapasztalt megbetegedést haladéktalanul jelenteni kell az illetékes magán vagy hatósági állatorvosnak.

Fogékony állatok számára takarmányt forgalmazni csak a járvány védelmi szabályok betartásával lehet.

A fenti előírások megsértése esetén élelmiszerlánc felügyeleti bírság szabható ki.

A határozat meghozatalával kapcsolatos költségeket az állam viseli.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatósához címzett, de hivatalomnál benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A határozat fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtandó.

A fellebbezés elektronikus úton való benyújtásának technikai okok miatt nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

Lónya község egy nyúl állományában az Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága M2010-20004223 számú eredményközlőjében nyulak vérzéses betegségét állapította meg. Az ÁllategészségügyiSzabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM. rendelet (továbbiakban ÁSZ.) 473. §-a előírja, hogy „ Az állomás a betegség tovaterjedésének megakadályozása céljából köteles védőkörzetet és a védőkörzeten belül a házinyúl állományok védőoltását elrendelni."

Az ÁSZ. 122. § (1) bekezdése szerint: „ A védőkörzetet a betegség megállapításának helyétől kiinduló legalább tíz kilométer sugarú kör által határolt területen kell kialakítani" A betegség megállapításának helyétől számított tíz kilométer sugarú kör magába foglalja Záhony, Zsurk, Tiszaszentmárton, Tiszabezdéd, Mándok, Eperjeske, Tiszamogyorós, Tornyospálca, Újkenéz, Tiszakerecseny, Mátyus, Mezőladány, Benk települések területét.

A védőkörzetre vonatkozó szabályokat az ÁSZ. 122. § (3) bekezdése, valamint a 473. § b) pontja alapján írtam elő. A 473. § b) pontja szerint: „Az állomás szabályozza a védőkörzeten belüli nyúlszállítást és kihelyezést, továbbá a védőkörzetből történő nyúlkiszállítást."

A fogékony állatok vakcinázását az ÁSZ. 467. § (4) bekezdése, valamint a 473. § a) pontja alapján rendeltem el. A vakcinázás költségéről az ÁSZ. 467. § (6) bekezdése alapján határoztam, mely szerint „A védőoltás költségei az állattartót terhelik."

A takarmányforgalmazásra vonatkozó előírást az ÁSZ 475. § (4) bekezdése alapján rendeltem el.

Az élelmiszerlánc felügyeleti bírságra vonatkozó figyelmeztetésről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 72. § (1) bekezdés de) pontjában leírtak alapján határoztam, mely szerint a határozatnak tartalmaznia kell az önkéntes teljesítés elmaradásának jogkövetkezményeit.

Határozatomat az Állategészségügyi Szabályzat kiadásról szóló 41/1997. (V. 28. ) FM rendelet 122. § (2) bekezdésében és a 473. § (a) pontjában biztosított hatáskörömben hoztam.

Illetékességemet a Ket. 21. § a) pontja alapján állapítottam meg.

A fellebbezésről a Ket. 98.§.(1), a 99.§.(1), és a 102.§ (1) bekezdései, valamint a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet 7. § (1) bekezdése alapján határoztam.

A határozat fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtásáról az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. Törvény 42. § (1) bekezdés d) pontja alapján rendelkeztem.


Az illetékmentességet az illetékekről szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 25. pontja alapján állapítottam meg.

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tájékozatót a Ket. 72. § (1) bekezdés da) pontja alapján adtamDr. Vajda Lajos 

                                                           igazgató főállatorvos

  

Nyíregyháza, 2010. március 25.
A határozatot kapja:

1.  Érintett települések polgármesteri hivatala

2.  Dr. Garda Béla kerületi főállatorvos Fehérgyarmat

3.  Dr. Baghy Zoltán kerületi főállatorvos Kisvárda

4.  Érintett állatorvosok

5.  Irattár

Tornyospálca applikáció

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről! Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.

4642 Tornyospálca
Rákóczi utca 23.
tornyospalca@tornyospalca.hu
Telefon: +36 45 445 001
Fax: +36 45 445 001
Régi weboldal: tornyospalca.localinfo.hu/

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00 - 12.00
Kedd: 8.00 - 12.00
Szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 12.00